YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
İBRAHİM SÜMER

BAŞKAN YARDIMCISI
ONUR ÖZER

SAYMAN
OKAY BAĞÇECİ

ÜYE
GONCA ÜLKER MERT

SEKRETER
MURAT YALÇIN
DENETLEME KURULU

COŞKUN DURMUŞ

SABRİ KARAKAYA

SUAT BAHADIRLI